You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

2019-nCoV

Jednostopniowe testy
Kup teraz
Co to jest?

Szybki test do
oznaczania koronawirusa
2019-nCoV

Jednostopniowy test do wykrywania nowego koronawirusa (2019-nCoV) oparty na przeciwciałach IgM/IgG (Złoto koloidalne) jest przeznaczony do wykrywania obecności przeciwciał IgM oraz IgG skierowanych przeciwko koronawirusowi 2019-nCoV w prókach surowicy, osocza, krwi kapilarnej (pobranej z opuszki palca) oraz krwi pełnej u pacjentów z zapaleniem płuc i podejrzeniem zapalenia płuc.

Zawartość zestawu

Każde opakowanie
zawiera 25 sztuk
testów

Na jeden test składa się Karta testowa Coronavirus (2019-nCoV) IgM/IgG Antibody w zamkniętym woreczku ze środkiem osuszającym i Rozcieńczalnik próbki.

Do opakowania dołączony jest również jeden podręcznik obsługi.

Przeprowadzenie badania

W paru krokach

  1. Pobierz próbki zgodnie z instrukcjami.
  2. Karta testowa, próbka i odczynnik przed testem powinny osiągnąć temperaturę pokojową (15-30°C).
  3. Wyciągnij kartę testową z zamkniętego woreczka tuż przed użyciem.
  4. Oznacz kartę testową identyfikatorem pacjenta lub testu.
  5. Umieść kartę testową na czystym blacie w pozycji poziomej.
  6. Nanieś próbkę na port próbki karty testowej przy pomocy pipety (10 µl surowicy i osocza, 20 µl krwi kapilarnej i krwi pełnej). Następnie natychmiast dodaj 3 krople rozcieńczalnika próbki.
  7. Odczytaj wzrokowo wyniki w ciągu 10 do 20 minut.

Kto może zakupić testy?

Zakupu może dokonać podmioty wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w tym zakłady opieki zdrowotnej; osoby fizyczne podając numer wykonywania zawodu, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanego zawodu, w tym: lekarze, laboranci, farmaceuci, pielęgniarki, weterynarze, felczerzy; podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w powyższym zakresie. Niektóre zawody wymagają pisemnej zgody pacjenta na przebicie palca.
W przypadku zakupu przez osoby nieuprawnione, zamówienie będzie anulowane a ewentualne wpłaty pieniędzy zwracane POMNIEJSZONE o koszty obsługi płatności, wyszczególnione podczas zakupu. Zakupu także może dokonać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który dokonując zakupu jednocześnie bierze odpowiedzialność za dalsze losy produktu, w tym braku możliwości używania przez osoby nieuprawnione.

Zakazane jest nabywanie i użytkowanie wyrobu medycznego przez podmioty nie będące profesjonalnymi użytkowania w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.

Nasze testy

W Liczbach

20 µl

krwi potrzebnej do wykonania badania